Wij streven naar kwalitatief hoogstaand onderwijs waar de eindtermen worden gehaald op een kindvriendelijke manier.

De regent is een school voor normaal begaafde kinderen waar elk kind een maximum aan kansen krijgt om zich volgens eigen ritme te ontwikkelen.

Maar ook een school waar elk kind met leermoeilijkheden optimaal wordt opgevangen en zo goed mogelijk wordt begeleid.

Computerondersteund onderwijs vanaf de eerste kleuterklas

 • Ervaringsgericht onderwijs
 • Hoeken en contractwerk
 • Doorleefde waarnemingen via leeruitstappen
 • GWP : bosklassen, zee- en stadsklassen

Een gedifferentieerde en geïndividualiseerde aanpak

 • Doorleefde waarnemingen via leeruitstappen
 • GWP : bosklassen, zee- en stadsklassen
 • Vele sportactiviteiten
 • Zwemmen vanaf derde kleuterklas
 • Project : fruit op school

Regelmatige oudercontacten en een optimale samenwerking tussen leerkrachten-leerlingen-directie-ouders-school

Medische en pedagogische begeleiding.

 • Lezen in niveaugroepen
 • Werken in kleine groepen
 • begeleiden van kinderen met dyslectie met ALINEA

Rekening houden met uw persoonlijke noden

 • Kinderopvang
 • Leerlingenvervoer
 • Middagmalen
 • Vrije godsdienstkeuze